هفتاد و چهارمین جلسه راهبردی مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی
هفتاد و چهارمین جلسه راهبردی مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با حضور ریاست محترم هیئت مدیره گروه صنعتی صفا با بررسی ويژه مشکلات گروه صنعتی صفا در کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید انجام پذیرفت.
نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مدیر کل امور اقتصادی استانداری مرکزی، جمعی از مدیران کل و مسئولین محلی شهرستان ساوه در محل شهرک صنعتی این شهرستان برگزار شد و مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر عامل گروه صنعتی لوله صفا در این نشست با اشاره به قدامات مدیران این مجموعه بزرگ صنعتی در راستای فعال سازی و افزایش تولید و اشتغال در این مجموعه گفت: مدیران شرکت لوله صفا با پیگیری های گسترده ای که از سال گذشته آغاز کردند، توانستند علاوه بر جلوگیری از تعطیلی این مجتمع بزرگ که ناشی از شرایط بحرانی اقتصاد کشور بود، کارخانه را به چرخه تولید بازگرداندند و ضمن حفظ اشتغال موجود، زمینه های ایجاد شرایط برای اشتغال جدید را نیز فراهم آوردند.
رستمی ادامه داد: در همین راستا 40 فرصت شغلی جدید در این شرکت ایجاد و فرآیند تولید از سر گرفته شده است.
وی افزود: به منظور رفع مشکلات پیش روی تولید در این مجموعه تفاهم نامه ای بین شرکت لوله صفا و بانک پارسیان به امضا رسید و مقرر شد بدهی های این شرکت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در قالب ضمانتنامه بانکی در تعهد این بانک قرار گیرد. اما متاسفانه بانک پارسیان به تعهد خود عمل نکرده است و سازمان امور مالیاتی به جای اینکه پیگیر مطالبات خود از متعهد این تفاهم نامه یعنی همان بانک پارسیان باشد.اقدام به مسدود کردن حساب های این شرکت نموده استکه این امر استمرار تولید و اشتغال در این مجموعه را تهدید می کند.
رستمی ادامه داد: اگر حساب های شرکت مسدود بماند در پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه خواهیم شد و احتمال شکل گیری اعتراض و اعتصاب کارکنان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون این شرکت قراردادهای متعددی برای تولید لوله منعقد کرده است که متاسفانه به دلیل مسدود شدن حساب ها امکان انتقال ارز برای واردات مواد اولیه وجود ندارد.
وی ادامه داد: موانع ایجاد شده مذکور، این مجموعه تولیدی بزرگ را به تعطیلی می کشاند.
حاجی پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به موافقت نامه ای که بین این شرکت و بانک پارسیان منعقد شده و مورد موافقت و پذیرش سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. گفت: مسدود کردن حساب های شرکت لوله صفا به دلیل عمل نکردن بانک پارسیان به تعهداتش در این رابطه، غیرقانئنی است و هرگونه برخورد قانونی که نیاز باشد باید با متعهد صورت پذیرد.
فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز با تاکید بر ضرورت بررسی این موضوع و یافتن راهکار مقتضی برای خروج از وضعیت فعلی و کمک به استمرار تولید و اشتغال در مجتمع صنعتی لوله صفا گفت: این موضوع در نشست آتی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: پرداخت بدهی های معوق این شرکت به سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی بر اساس موافقت نامه منعقد شده و خرید ضمانتنامه بانکی بر عهده بانک پارسیان خواهد بود. 
   1397/2/25 11:38