loading

لوله‌های بدون درز

در گروه صنعتی صفا برای کسب سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی مبتنی بـر مطالعات کارشناس بـازار ، همواره بـه سمت ایجاد تنوع و ارتقاء کمی و کیفی محصولات بوده و بر این اساس طرح ایجاد تولید لوله هـای بـدون درز طبق استاندارد API-5L و API- 5CT که در پروژه های صنعت نفت و گاز کاربرد داشته و خط مناسب در کشور وجود ندارد.

گـروه صنعتی صفا اقدام به احداث دو خط تولیدی مورد نیاز با استفاده از آخرین تکنولوژی روز با مشخصات ذیل نموده است :

– تولید لوله های بدون درز بـه روش گـرم ، از بیلت با قطر 150 میلی مـتر برای یک خط تولید لوله بدون درز 2 اینچ الی 4 اینچ بـا ظرفیت 100 هزار تن در سال و یک خط تولید بدون درز از بیلت 230 ، 270 ، 340 مـیلی متر و تـولید سالانه 250,000 تن لوله از سایز 5 اینچ الی 13 اینچ به طول 6000 الی 12000 میلی متر

– لوله های تولیدی بـا استفاده روش TCM ( سیستم سه غلطکی ) جـهت تـولید لـوله هـای دقیق طبق استاندارد API-5L و API-5CT می‌باشد . بعلاوه تـولید لـوله های صنعتی ، لوله های نفت و گاز و لـوله های انتقال با ابعاد دقیق جهت تامین سفارشات داخل و بازار صادراتی نیز قابل تولید است .

– در خط تولید ابتدا بیلت مورد استفاده آماده سازی و جهت پیش گرم به کوره دوار منتقل می گردد .

– سپس با استفاده از عبور ماندرل در حالت گرم بیلت ابعاد اولیه جهت انتقال به قسمت کشش آماده می‌گردد .

– عمل پوسته زدایی با استفاده از نازلهای با فشار آب بالا صورت می گیرد .

– بیلت سوراخ شده توسط ماندرل جهت کشش به بخش SRM منتقل می‌گردد . لوله کشش شده به ابعاد دقیق لوله و طول بلند جهت خنک کاری به بستر خنک کاری منتقل می‎‌گردد . در این مرحله لوله به طول مورد نظر برش می گردد .

– سپس جهت رسیدن بـه راستای دقیق طول لـوله بـه بـخش Straightening هدایت شده و پـس از این مـرحله تمیزکاری ، توزین ، مارکینگ و بسته بندی جهت ارائه به بازار آماده می گردد .